Visie

Contact

Links

Nieuws

Visie

Tijdens mijn eerste persoonlijke tentoonstelling in kunstgalerij “La Grande Jatte” te Brussel (1976), ontmoette ik de surrealistische schilder Paul Delvaux. Op aanraden van zijn beminnelijk advies: “gij zult schilderen” en “mij niet te begeven op wat niet écht van mijn eigen ziel is”, begon ik te geloven in mijn kunstenaarschap.


Maar ik wist nog niet wat ik ermee aan moest.


Gedurende mijn verblijf in Lummen, van 1979 tot 1989, teken ik dagelijks.

Er ontstaat een hernieuwde kennismaking met literatuur in geestelijk opzicht.

De boeken van Dr.Okke Jager komen mij tegen.

Wij richten de vereniging “Werkelijk Kunstenaar Zijn” vzw (WKZ) op in 1988. Wij willen creatieve oefeningen op gang brengen met oog voor de veelzeggende veelkleurigheid van de schepping. De dagelijkse levende werkelijkheid.

Met eigen ogen leren zien: de dingen, de planten en de bomen, de dieren en de mens die alle aandacht krijgt te midden ervan.


Ik licht het anker en ik ga voor tien dagen in gesloten retraite in de Benedictijnerabdij “Saint-Joseph te Flavigny-sur-Ozerain” (F 1997), om opnieuw eer te geven aan de NAAM-JHWH,GOD,DE ENE.

Van dat ogenblik af vinden mijn kleur-composities een dankbare grond van ontstaan in de dagelijkse lezing van de Geschriften volgens de Liturgische kalender, de deelname aan de Eucharistische Liturgie en de Lofzang.

De eigen vormgeving van de composities blijft gefundeerd op het dagelijks tekenen naar de levende werkelijkheid en krijgt een persoonlijke uitingswijze door het geloof in "het woord Kruis (=de martelpaal en schandpaal) én het LAM, doorboord en rechtop tegelijk, dat de norm wordt."


In het milenniumjaar februari 2000, “Jubileumjaar voor kunstenaars te Rome” gaan wij in op de uitnodiging van Comitato Centrale Grande Giubileo naar Rome. Wij wonen o.a. de eucharistie bij, voorgegaan door paus Johannes Paulus II.


Op uitnodiging van de stad Brugge-Culturele hoofdstad 2002 en van de organisatie “Christenen voor Europa”, houd ik een persoonlijke tentoonstelling van olieverf en acrylcomposities in de Sint-Gillis Kerk. In het jaar daaropvolgend worden dezelfde collectie composities tentoongesteld te Leuven, Genk, Tienen, Hasselt, in nauw zinsverband met de creatie van “Debarim” een passiecantate van Kurt Bikkembergs/libretto Dirk Hanssens OSB, in emulatio met “Die Sieben Letzten Worte Unseres Erlösers am Kreuze” van Joseph Haydn/piano en directie van Jan Peeters, recitant Jos Stroobants.

Leven

Geboren te Hoeselt (B-Limburg) op 24-02-1939


Behaalde het diploma grafiek, tekenen en schilderen aan het Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt in 1962.


Vervolledigde zijn kennis van modeltekenen en grafiek aan het Hoger instituut voor Kunst te Antwerpen, in het atelier van Jan Vaerten.


Was leraar tekenen en schilderen aan de Gemeentelijke Academie voor Beeldende kunsten te Heusden-Zolder van 1962 tot 1979.

Kleine merktekens van mijn kunstzinnige uitbouw.

Nieuws

Kunstboek 1

Tekeningen van de jaren 1960 en 1970

ISBN: 978909 0303 239

formaat: b 21cm x h 23cm - 94 blz - genaaid, harde kaft


prijs: €22,00 - verpakking en verzending: €8,00

Kunstboek 2

“Het Wonderlijk Gewone”

Recente schilderijen

ISBN 978946 3882 194

formaat: b 29cm x h 29cm - 88 blz - harde kaft


prijs: €45,00 - verpakking en verzending: €8,00

Bestellen kan via de contactpagina

Links

Contact

José Cielen

0498 03 55 39

• website en reproducties © menccolor.be 2020 - 2022 - alle tekeningen, schilderijen en privefoto’s zijn © josé cielen •

 

Mens

De creatieve bron ontspringt in het dagelijks tekenen van mens, dier, plant en ding.

En in het zevenkleurig licht van het Woord dat het merkteken draagt van het 'Lam staande als geslacht.


La source de la créativité jaillit grâce au dessin journalier de l'homme, de l'animal, de plantes et d'objets et dans la Parole en sept couleurs, portant la marque de l'Agneau Mytique abattu debout.


The creative source rising in the daily depicting of people, animal, plant and object and in the seven-coloured "Word" marked as the slaughtered standing Lamb.

Dier

Altijd is de concrete

werkelijkheid

een onuitputtelijke bron

van zien met eigen ogen

in het licht van

natuur en mens

want als de Schepper-God

zich neerbuigt

om te zien naar de aarde:

zal de beeldende

kunstenaar

dat ook moeten doen.

Plant

Ding

Composities in olieverf

Het ontstaan van een geschilderde beeld-compositie gebeurt eerst vanuit het kijken met eigen ogen naar het wonder en verwondering van het dagelijks leven van mens, dier, plant en ding.

Soms weergegeven in vlugge schetsen, dan weer in geduldig weergegeven tekeningen. Nóóit naar foto’s.

Door de dagelijkse confrontatie met de literatuur in het algemeen en in het bijzonder met teksten van de bijbel, wordt het kijken: ZIEN!

Het zien wordt een totale beleving: persoonlijke waarneming van lijn, volume, kleur, geur …

Het dagelijks lezen van de schrift en de verklaringen, het met overgave zingen van de gepaste liederen in de zondag liturgie en het vasthouden aan de opgetekende waarnemingen, lokt een schilderkunstige en veelkleurige compositie uit, met een zéér persoonlijk inhoudelijk karakter met diepgang.

1960 - 1980

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK